Franciszkanie.pl - serwis informacyjnyFranciszkanie.pl - serwis informacyjny

Publikacja „Fenomen niewiary w świetle dialogicznej natury Kościoła”

19.03.2019 . kg

Lublin | Klasztor bł. Jana Dunsa Szkota

Pod koniec 2018 r. w Wydawnictwie Naukowym Uniwersytetu Naukowego Mikołaja Kopernika w Toruniu ukazała się książka pt. „Fenomen niewiary w świetle dialogicznej natury Kościoła”. Jej autorzy: ks. dr Tomasz Huzarek, adiunkt w Zakładzie Filozofii Chrześcijańskiej WT UMK, o. prof. KUL dr hab. Marek Fiałkowski OFM Conv, kierownik Katedry Teologii Pastoralnej KUL oraz ks. dr Arkadiusz Drzycimski, prefekt i wykładowca WSD w Pelplinie, podejmują niełatwy temat dialogu Kościoła z niewierzącymi.

Chociaż Kościół uważa ateizm za błąd i zubożenie, to jednak pragnie nawiązać dialog z osobami niewrzącymi, aby wysłuchać ich racji, poznać przyczyny ich niewiary, a także – jeśli to możliwe – przedstawić swoje argumenty i przesłanie wiary. Słusznie zauważa ks. bp dr hab. Wiesław Śmigiel, biskup toruński, a także przewodniczący Komitet ds. Dialogu z Niewierzącymi KEP, że „naturalnym pragnieniem wierzących jest doprowadzenie innych do spotkania z Bogiem. Jednak zawsze powinno się to odbywać z poszanowaniem wolności człowieka…” (s. 13).

Licząca 176 stron książka składa się z błyskotliwego wprowadzania pt. „Pomiędzy wiarą a niewiarą” autorstwa wspomnianego już bp. Śmigla, trzech rozdziałów, zakończenia, bibliografii i streszczenia w języku angielskim. Pierwszy rozdział podejmuje kwestie chrześcijańskiej koncepcji dialogu. Drugi opisuje filozoficzne formy, źródła niewiary oraz płaszczyzny dialogu. W trzecim rozdziale czytelnik może zapoznać się z wybranymi formami dialogu Kościoła z niewierzącymi. Lektura omawianej książki może przysłużyć się nie tylko pogłębieniu wiedzy dotyczącej skomplikowanego zjawiska niewiary i prób dialogu z niewierzącymi i poszukującymi, ale także przyczynić się do krzewienia kultury dialogu i spotkania, do której zachęca papież Franciszek (zob. EG 239).

Redakcja


Więcej informacji na stronie wydawnictwa: wydawnictwo.umk.pl.Ta strona wykorzystuje pliki typu cookie. Jeżeli nie wyrażasz zgody na ich zapisywanie, wyłącz ich obsługę w ustawieniach swojej przeglądarki.
Zamknij