Franciszkanie.pl - serwis informacyjnyFranciszkanie.pl - serwis informacyjny

Fundacja Brat Słońce szuka fundraisera

14.11.2017 kg .

Fundacja | Brat Słońce

Franciszkańska Fundacja Brat Słońce ogłasza nabór na stanowisko pracy: fundraiser. Zapraszamy chętnych!

 1. Nazwa i adres jednostki: Fundacja Brat Słońce, ul. Żółkiewskiego 14, 31-539 Kraków, www.bratslonce.pl.
 2. Określenie stanowiska: fundraiser - pełny wymiar czasu pracy.
 3. Rodzaj umowy: umowa o pracę.
 4. Miejsce pracy: praca w terenie, jak i w siedzibie Fundacji (kontakty z darczyńcami, kontrahentami, współpracownikami).
 5. Wymagania niezbędne:
 • wykształcenie minimum średnie;
 • staż pracy minimum 2 lata i/lub doświadczenie w fundacjach, stowarzyszeniach (staż, wolontariat itp.);
 • umiejętność obsługi komputera (Office, Internet) i urządzeń biurowych;
 • umiejętność sprawnej komunikacji (łatwość bezpośredniego i telefonicznego kontaktu
  z klientem), kreatywność, dyspozycyjność, dobra organizacja pracy (zarówno samodzielnej, jak i w zespole);
 • prawo jazdy kategorii B;
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku pracy;
 • niekaralność za przestępstwa umyślne.

6. Pożądane kwalifikacje, doświadczenie zawodowe oraz umiejętności:

 • wykształcenie w kierunku: zarządzanie, ekonomia, marketing, administracja, kierunki społeczne lub inne o profilu zbliżonym do zakresu obowiązków;
 • doświadczenie w przygotowywaniu kampanii fundraisingowych;
 • doświadczenie w pozyskiwaniu funduszy od darczyńców indywidualnych i instytucjonalnych;
 • wiedza dotycząca funkcjonowania organizacji pozarządowych;
 • odporność na stres i umiejętność pracy pod presją czasu;
 • umiejętność podejmowania szybkich decyzji i samodzielność;
 • determinacja i konsekwencja w realizacji planowanych działań;
 • zdolności negocjacyjne oraz dar przekonywania.

7. Zakres obowiązków wykonywanych na stanowisku fundraiser:

 • tworzenie i realizowanie strategii fundraisingowych;
 • poszukiwanie darczyńców, sponsorów oraz partnerów biznesowych;
 • budowanie i utrzymywanie długofalowych relacji z darczyńcami i sponsorami;
 • przygotowywanie planów i indywidualnych propozycji współpracy dopasowanych do potrzeb i specyfiki poszczególnych darczyńców i sponsorów;
 • koordynowanie zbiórek publicznych;
 • współpraca z wolontariatem;
 • redagowanie artykułów i informacji związanych z kampanią fundraisingową (m.in. na stronę internetową i portale społecznościowe fundacji);
 • prowadzenie bieżącej sprawozdawczości i okresowo ewaluacja projektów

8. Wymagane dokumenty:

 • CV z opisem dotychczasowej kariery zawodowej;
 • list motywacyjny;
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. O ochronie danych osobowych Dz.U. z 2002r. Nr 101 poz. 926 z późń. zm.).

Wymagane dokumenty (z podanym adresem i numerem telefonu kontaktowego) w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko fundraiser” należy złożyć w siedzibie Fundacji Brat Słońce w Krakowie, ul. Żółkiewskiego 14 w godz. 8.00-16.00 osobiście, przesłać pocztą lub w wersji elektronicznej przesłać e-mailem na adres: biuro@bratslonce.pl w terminie do 1 grudnia 2017 roku. Decyduje data wpływu dokumentów do biura Fundacji.

Przewidywany termin zatrudnienia to: grudzień/styczeń 2017 roku.

Dodatkowe informacje: tel. kom. 605 252 270.

Jednocześnie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.Ta strona wykorzystuje pliki typu cookie. Jeżeli nie wyrażasz zgody na ich zapisywanie, wyłącz ich obsługę w ustawieniach swojej przeglądarki.
Zamknij