Franciszkanie.pl - serwis informacyjnyFranciszkanie.pl - serwis informacyjny

Bliskość

02.07.2016 Andrzej Prugar

Dlaczego Bóg sam z siebie kieruje ku nam „rzekę pokoju”? (Iz 66,12). Odpowiedź jest prosta: ponieważ straciliśmy bliskość z Bogiem, a staliśmy się jak „puste koryto” wyschłej rzeki. Przekonaliśmy się, że nie jesteśmy źródłem, a chcieliśmy nim być! Możemy niestety odkrywać w sobie, z różną intensywnością, poczucie i krzyk samotności. Dlatego Bóg sam, przez proroka Izajasza mówi, co kryje się w darze strumienia pokoju: „Będziecie mogli ssać aż do nasycenia z piersi jej (Jerozolimy) pociech… ciągnąć mleko z rozkoszą z pełnej piersi jej chwały” (Iz 66,11). Karmienie przez matkę piersią swojego dziecka, to pełnia szczęścia dla dziecka: bliskość, nasycenie pokarmem czyli to wszystko, co dziecko koniecznie potrzebuje dla wzrostu.

Nie powinien nas dziwić sposób, w jaki Jezus przemawia do 72 uczniów, wysyłając ich po dwóch, do miejscowości, do których sam chciał przyjść. Najpierw Jezus mówi, czego posłani nie mają czynić. Oprócz braku bagażu na drogę (jest to misja Boga, nie trzeba ludzkich zabezpieczeń), Pan mówi jasno, aby posłani nie tracili czasu na pozdrowienia. Pozdrowienia na wschodzie trwały długo i mogły zamieniać się w małe biesiady. Przekazywano sobie przy okazji wiele nowości ze świata. Czy dawało to jednak najbardziej konieczny pokarm człowiekowi? Dalej Jezus mówi, aby Jego posłańcy obdarowywali każdego Pokojem, mówili o bliskości królestwa Bożego oraz, aby uzdrawiali chorych (Łk 10, 1-12.17-20). 

Pokój (Shalom) to pełnia darów Mesjasza. On sam - Jezus - jest Rzeką Pokoju! Bliskość z Jezusem dokonuje się właśnie przez przyjęcie misjonarza i jego słów. Słowa, których używa posłany przez Jezusa, nie dają jedynie jakiejś emocjonalnej pociechy, ale są ofiarowaniem i przekazywaniem zbawienia, a więc pełnej radości z obecności Boga pośród nas i w nas. Dzięki posłańcom, krzyk samotności i nieważności zostaje z nas usunięty!

Dlaczego Jezus wyznacza i posyła „72”? To symboliczna liczba uświadamia nam, że Jezus myśli o każdym narodzie i człowieku (w dziesiątym rozdziale Księgi Rodzaju, po potopie, na mapie świata było 70 narodów; tu mamy przekroczenie nawet tej liczby). "Żniwo jest wielkie..." i każdy ochrzczony powinien tutaj widzieć źródło swojej misji, bo na każdym miejscu i wobec kazdego człowieka Bóg chce działać wielkie rzeczy. „Bóg zawsze będzie w ludzkiej historii jak Ten, który jest obecny, bliski, opatrznościowy, święty i miłosierny” (Franciszek, Misericordiae vultus). 

Andrzej Prugar OFMConv

fot.: fr.apTa strona wykorzystuje pliki typu cookie. Jeżeli nie wyrażasz zgody na ich zapisywanie, wyłącz ich obsługę w ustawieniach swojej przeglądarki.
Zamknij